22. Øvre Elvedalsvannet, Arnøya

81
Besøk
2,71
km en vei
205
moh.
blå

Adkomst

Ferge fra fergeleiet på Storstein, Kågen til Lauksundskaret. Fra Lauksundskaret følg fylkesveien mot Arnøyhamn.

Turbeskrivelse

Turen starter der veien mot Arnøyhamn krysser Elveelvas utløp i Kågsundet. Stien på venstre side av elva er markert med  Ut i Nord-skilt, men det går også en sti på høyre side (GPS-spor). Fritt valg, begge fører fram mot målet. Følg stien(e) innover dalen, først til det nederste Elvedalsvannet, så videre til Øvre Elvedalsvannet. Ut i Nord-posten er plassert ved en stor stein på odden som stikker ut i vannet.
Steingjerdet som en ser rester av på odden, ble i sin tid bygget av samene i forbindelse med melking av simler. Elvedalen er en viktig trekkvei for reinen på Arnøya, noe også alle tråkkene vitner om.
Ved Øvre Elvedalsvannet ligger en meget spesiell utseende stein. Steinen er en samisk hellig stein- en sieidi. Sieidien ligger langs trekkruten og ved steingjerdet der reindriftsutøverne i gamle dager drev med melking av simler. Slike steder ansees for å være besatt av en kraft som feks kunne gi reinlykke. På bildet sees steingjerdet på odden som stikker ut i vannet til høyre på bildet. Når simlene ble melket ved steingjerdet, fikk sieidien en skvett melk for å gi reinlykke, med ønske om mange kalver.
Sieidien anses å ha en kraft man ikke må krenke.

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Svein Roger Karlsen 4
Sara Aleksandersen 2
Eva Lorentzen 2
Ingvild Pedersen 2
Audhild Pedersen 2
Ragnhild Bergset Elvestad 2
Hanne Bjørvik 2
Ingrid Merethe Birkelund 1
Sara Stokvik 1
Hege Hansen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
16. september 1
3. september 1
2. september 3
1. september 2
22. august 2
21. august 1
12. august 2
11. august 1
10. august 1
7. august 1