10. Kulturstien på Skattøra, Skjervøya - Ny!

677
Besøk
1,31
km en vei
25
moh.
grønn

Adkomst

God opparbeidet parkering på oversiden av Fv. 866, ved bruhode på Skjervøy.

Turbeskrivelse

NB!  I "Ut i Nord 2020-kartet" er posten lagt inn på feil plass! Postkassen er øverst og ytterst oppe i løypa i område 6 (se informasjonsskilt med kart ved starten av løypa).  Parker ved parkeringa på andre siden av veien ved bruhodet. Gå ca 20 meter før du kommer til "Ut-i-nord-skiltet".  Gå til Informasjonstavla, der starter stien. Den er en godt merket Kultursti.  

Turen er lett og egner seg for de aller fleste. Ta gjerne med familien og nyt lunsj, middag eller kveldsmat i fjæra.  

«Fotefar mot nord»  stien på Skattøra ligger ved innfarten til kommunesenteret

 I området har det bodd mennesker fra steinalderen og frem til nedbrenningen under andre verdenskrig.

Restene etter en husmannsplass ligger lengst nede mot sjøen. Plassen var bosatt fra midten av 1800-tallet og frem til nedbrenningen under andre verdenskrig.

Ved sjøen finnes gammetufter,  og  området har hatt en sjøsamisk befolkning på1600-tallet. Reindriftssamer har også utnyttet Skattøra. Spor etter disse finner en i form av ildsteder. Gammetuftene og ildstedene er dermed vitnesbyrd om samhandling mellom sjø- og reindriftssamer.  

Høyest over havet ligger det tufter fra tidlig metalltid og yngre steinalder. De eldste hustuftene på Skattøra er  ca. år 4000 f.Kr., og i området ligger også to hustufter fra rundt år 500-800 f.Kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Anita Olsen Skog 33
Ingvild Pedersen 22
Hanne Bjørvik 17
Elvine Johnsen 16
Brita Kristensen 11
Dag Johansen 10
Heidi Granberg 10
Sten frode Pedersen 7
Magnor Simonsen 6
Lena Pedersen 6

Besøkslogg

Dato Antall besøk
20. september 3
16. september 2
15. september 1
14. september 1
13. september 1
12. september 1
11. september 1
10. september 2
9. september 2
8. september 1