108. Isfjellet/ Iisavarri- NY!

19
Besøk
12,6
km en vei
1375
moh.
svart

Adkomst

Kjør til Skardalen, parker og start turen ved avkjøringen langs E6.

Turbeskrivelse

Isfjellet i Kåfjord er ikke bare Kåfjord høyeste fjell, men også Kåfjords geografiske midtpunkt. Noen hundre meter ut fra toppen, ut mot Kåfjorddalen ligger midpunktet for kommunen. Punktet er ikke merket da det ligger farlig til ut mot stupene. Turen er 13,7 km lang, så dette er en formidabel tur en bør beregne hele dagen på å gjennomføre. Beregn ca 5 - 6 timer hver vei, ca 10 timer tur retur. Det er ingen farlige partier, og turen kan gjennomføres av hvem som helst som er i form til å gjennomføre en 10 timers fottur. Turen til Skardalsgammen er merket blått. Fra gammen og til Bievlajavri er det merket rødt. Fra Bievlajavri, og til toppen er merkingen rød/gul. 

Kjør inn og parker ved avkjøringen langs E6 i Skardalen. Følg turbeskrivelsen til Skardalsgammen ( 5,5 km). Turen går opp etter tydelig sti langs elven ca 3 km til du kommer til restene etter den gamle gruvedriften. Fortsett 2,5 km til du ser Skardalsgammen på din venstre side. Det er viktig og gå ned nærmere elva fra gammen, og vidre inn da terrenget er tørrest nærmest elven. Gå inn ca 1,2 km til elva som kommer ned fra Bievlajavri. Følg stien som går bratt opp mot Vatnet. Oppstingningen er på vel 1, km og er også den bratteste delen av turen til Isfjellet. Vel oppe med vannet følger du rettningen til skiltet Isfjellet 5,3 km, og røde/ gule merkepinner ned mot broen. Kryss broen og hold høyre siden av det 2 km lange vannet. 800 m innen sørenden av vannet begynner du på renna opp mot toppen. Helt nede fra bunnen av renna ser det mest greit ut å gå opp på venstre side av elven. Gjør kun dette dersom Bekken/ elven er i vårløsning om du går tidlig. Dersom bekken er grei å krysse så er det best og holde høyre side opp ca 1 km til en liten foss. Rett nedfor fossen er det merket pil venstre, og du krysser over bekken og følger venstre side videre opp. Renna er to delt og godt merket opp første delen. Siste stigningen er ikke godt merket, da meningen er at du velger ruten selv opp her. Det er stein ur siste biten opp, men helt grei å gå i. Om du holder midt i renna så går du over store flate steinblokker som er fine å trygge å gå på. Vel oppe av renna så dreier du til venstre og følger rød merking fram til varden. Ca 6-700 m. Renna er på ca 2,7 km, og fram til toppvarden. Vel oppe på toppen venter en flott varde, og du ser alle de 3 høyeste toppene i Kåfjord, og en flott utsikt over mot Lyngsalpene.

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Idar Lilleberg 1
Else Marie Fagerli 1
Cecilie Monsen 1
Anita Olsen Skog 1
Ole Johan Monsen 1
Ståle Pedersen 1
stig kristoffersen 1
Kristine Pedersen 1
Jarle Larsen 1
Bjørn Helge Pedersen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
12. september 2
3. september 1
30. august 1
29. august 4
11. august 3
8. august 3
1. august 1
31. juli 2
10. juli 1
5. juli 1