06. Einehaugen Taskebyhalvøya, Kågen - Ny!

268
Besøk
0,88
km en vei
170
moh.
grønn

Adkomst

Ta av mot Skjervøy fra E6/Langslettkrysset. Følg Fv 866 til Simavågkrysset på Kågen. Ta av til høyre mot Simavåg. Følg veien til nordøst-enden av Storvatnet oppe på eidet.
For start fra Taskeby: Ta til høyre i Taskebykrysset (rett etter lille Kobbepollen). Følg veien til enden. Gode parkeringsmuligheter begge steder.

Turbeskrivelse

Turens har tre alternative startpunkt 
- Fra den lille parkeringsplassen i nordøstenden av Storvatnet på Taskebyhalvøya (pilskilt til Fjellvang). Og Ut i Nord post. (GPS-merkingen starter her)
- Ved parkeringa til hyttene i Lille Taskeby (pilskilt merket Seternes og Berglund) langs veien mot Sandvågen. Starter turen her, går man motsatt turbeskrivelsen. 
- Fra parkeringsplassen på vei-enden i Store Taskeby. 

 Denne turbeskrivelsen starter fra nordøstenden av Storvatnet på Taskebyhalvøya. Her er det mulighet for parkering langs veien som fører over til Sandvågen. Stien er markert med et pilskilt som viser vei til Fjellvang. En tydelig sti snor seg oppover i åsen. Omtrent femti meter fra Fjellvang-hytta tar man av til høyre og følger en litt mindre brukt, men fortsatt tydelig sti opp mot toppen av åsen. Et lettgått terreng i fin bjørkeskog.  

 På stien, ved et lite tjern på toppen av åsen, er Ut i Nord posten.  

Ønsker du å gå "rundturen", går stien videre nedover mot bebyggelsen i Store Taskeby. Stien er ikke alltid like tydelig, så det er lurt å følge litt med her. Men retningen er klar og terrenget lettgått, så det byr ikke på problemer om den umerkete stien forsvinner av og til. 
Fra parkeringsplassen på vei-enden i Store Taskeby følges traktorveien ut mot Seternes. Veien er av ganske ny opprinnelse, og går nå nesten fram til Seternes. 
Fra Seternes følges stien videre. Ferdselen på denne stien er nok ikke stor, så stien er ikke alltid like tydelig. Ytterst på Taskebyneset dreier stien sørover mot Lille Taskeby og Sandvågen. Herfra blir den tydelig og velbrukt. Fra hyttene i Lille Taskeby går det traktorvei mot Sandvågveien 
Viktig om turen: Gode joggesko. 

 

 

 

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Grethe Ihlang 10
Inger brækkan 6
Eldbjørg Nyvoll 5
Elvine Johnsen 4
Inger Bolstad 3
Ingvild Pedersen 3
Hedda Strøm Bjørvik 3
Jorunn Slåttnes 3
Dag Johansen 3
Arnt Hugo Sørensen 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
13. september 1
12. september 1
11. september 2
9. september 3
7. september 2
4. september 2
3. september 2
2. september 1
1. september 1
31. august 2