44. Tenketanken, Storslett - Ny!

922
Besøk
0,58
km en vei
60
moh.
grønn

Adkomst

Parker ved Halti, og gå langs elva opp forbi Gamlebrua. K
Eventuelt parker ved skihuset, og nedover langs veien mot Storslett

Turbeskrivelse

Alternativ 1: Start å gå fra Halti mot Gamlebrua. Passer denne og fortsett langs gangveien til du kommer til et rødt hus. Kryss veien og gå inn innkjørselen med bom og følg veien helt frem. Startsskiltet står ved denne bommen. Du har kommet fram når du er ved tenketanken, og kodearket henger på stolpen midt på flatningen. 

Alternativ 2: Parker bak Montér/Rema. Gå rundt fotballbanen fram til hoppbakken. Gå opp hoppbakken omlag 200 m til det flater av og ta til venstre ned mot Tenketanken.

Alternativ 3: Gå fra Storslett. Gå mot Nybrua og følg elveparken langselva og kryss Gamlebrua. Følg så vegen oppover dalen langs gang- og sykkelveien. Kryss veien like etter det røde huset og gå inn på grusveien som er merket med Ut i NORD-skilt. Følg denne rett fram til Tenketanken.

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Julie Richardsen 21
Linn Hege Woldstad Olsen 9
Nathalie Johannessen 8
Magne Pedersen 7
Birthe Andersen 7
Margit Anne Pedersen 7
Glenn Angell 6
Hege Hansen 6
Johanne Båtnes 6
Janne Fagerli Kastvik 6

Besøkslogg

Dato Antall besøk
20. september 3
19. september 7
15. september 4
14. september 2
13. september 4
12. september 8
10. september 5
9. september 4
8. september 4
7. september 4