55. Tørfosskogen, Reisadalen - Ny!

373
Besøk
1,21
km en vei
100
moh.
grønn Trillevennlig

Turbeskrivelse

Turen inn til postkassen i Tørfosskogen starter ca 900 m etter at man passerer krysset til Tørfoss (skal IKKE taes av inn til Tørfoss) På høyre side (når man kommer opp dalen) går det en skogsvei inn Tørfosskogen. Her parkerer man ved starten av skogsveien. Turen følger veien innover. Når man kommer til et veiskille tar man til venstre og ved neste veiskille henger postkassen i en furubusk (venstresiden av veien) akkurat i krysset. Denne turen egner seg for alle, også for rullestolbrukere.

Området er utmarksbeite for sau og reinsdyr. Vi minner om ordinær båndtvang  f.o.m. 1. april - 20. august.

Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Linda Tørfoss 7
solveig einevoll 5
Jan-Harald Tørfoss 4
Benedikte Blomstereng 3
Annbjørg Evanger 2
Solbjørg Skjønsfjell 2
Hege Hansen 2
Belinda Vedal 2
Tor Rasmussen 2
Aleksander Sodefjed 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
20. september 2
19. september 2
16. september 2
13. september 1
10. september 2
6. september 8
5. september 2
4. september 1
29. august 5
28. august 1