60. Nesvannet/Niemijärvi, Reisadalen - Ny!

270
Besøk
1,58
km en vei
240
moh.
grønn

Adkomst

Følg fylkesveien opp Reisadalen (sørover fra Storslett) til man kommer til skiltet for NVEs massetak (like før Bergmo.) Her parkerer man ved skiltet.

Turbeskrivelse

OBS: Ved skilting om "Adgang forbudt" ved bommen skal ikke sti gjennom massetaket benyttes. Bruk derfor turbeskrivelsen "Alternativ rute til Nesvannet" som omgår massetaket.
Mer info om massetaket under turbeskrivelsen, merket med "*".

Ny Ut i NORD tur!

Følg veien opp mot massetaket til bommen omlag 200 meter fra parkeringen. Dersom bommen er skiltet med "Adgang forbudt" er dette på grunn av pågående drift av massetaket, eller i påvente av at massetaket skal sikres. Dersom bommen ikke er skiltet med et slik skilt kan du følge veien videre til massetaket, og videre inn på sti som er merket. Denne følger man helt opp til vannet. I begynnelsen av stien må man krysse en bekk. Denne kan være stor i vårflommen og vanskelig å komme over da. Følg stien oppover snille bakker i tydelig oppgått sti. Da man kommer til toppen deler stien seg og man går stien til venstre, her krysser man bekken igjen og videre går stien over ei lita myr med klopping. Koden og postkassen henger i en bjørk ved vannet.

Det er også plassert en kode i andre enden av vannet, der det finnes en postkasse som brukes om vinteren.

 

*Om NVEs massetak (informasjonen er hentet fra massetakets plandokumenter):

  • Massetaket er kun sporadisk benyttet etter behov for steinmasser.
  • Privat veg inn til steinbruddet skal være åpen for allmenn ferdsel slik som tidligere i hele driftstiden. Unntaksvis kan vegen stenges i kortere perioder av driftsmessige og sikkerhetsmessige årsaker.

Løype på kart

Flest besøk 2020

Navn Besøk
Kirsten Emberland 6
Lillian Remmen 6
Linda Tørfoss 5
Ragnvald Emberland 5
solveig einevoll 4
Inger-Lill Løkås Pedersen 3
Jan-Harald Tørfoss 3
Wenche Wara 3
Astrid Nørgård 3
Tor Rasmussen 2

Besøkslogg

Dato Antall besøk
16. september 2
10. september 2
9. september 1
5. september 4
4. september 1
2. september 2
1. september 1
29. august 3
26. august 2
25. august 2