152. Innervik, Seglvik

Informasjon hentet fra Ut i NORD boka Høyt og Lavt - Vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
Informasjon hentet fra Ut i NORD boka Høyt og Lavt - Vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
43
Besøk
2,83
km en vei
3
moh.
grønn
Turbeskrivelse

Anders Larsen - Lærer, avisredaktør, og forfatter. Turen til Innrevik tar oss med til det som i dag bare er restene igjen etter hjemmet til Anders Larsen. Begge foreldrene til Larsen var sjøsamer, og da Larsen tok lærer utdanningen i Tromsø i 1897-1899 var det som en av svært få med samisk bakgrunn. Han var imot fornorskningen av samene. Larsen jobbet som lærer flere plasser i Finnmark, og i 1904 grunnla han den første samiske avisen: Sagai Muttaljægje. Sammen med brødrene sine var Larsen redaktør for avisen fram til den ble lagt ned i 1911. Avisen ble gitt ut 2 ganger i måneden. I 1912 utga Larsen den første romanen på samisk, og i 1950 etter hans død, ble boka om sjøsamene gitt ut, den hadde da blitt oversatt til Norsk av J.Qvigstad.

Turen starter ved Kaien i Seglvik. Gå opp langs moloen ca 200 m og du ser skiltet Innervik 2,7 km rettning høyre. Ta av til høyre og følg bygdeveien utover omlag 800 m til den går over i en tydelig sti. Like etter du har begynt på stien ser du Hollender hulen. Sagnet sier at en Hollandsk båt forliste her, og at de som reddet seg fra forliset overvintret i hulen. Følg stien til den går opp over høyden Bøttnes. Se etter friluftsrådets røde pilpeker og følg stien til venstre. Når du kommer over Bøttnes, ser du skrått ned mot Innervika ved havet. Følg ny pilpeker ned mot høyre. Stien blir mer utydelig over Bøttnes, men hele turen er merket med blå merkespray. Vær oppmerksom på at her også er rød merking, men du følger de blå merkene som leder deg helt fram til Innervika. Etter 2 km så vil du se et nes: Slaberg. Her er det tufter etter gammel bosetning. Vel framme etter 2,7 km ser du restene etter Larsen sitt hjem, og turkassen like ved. Det er kulturminner langs veien til Innervika, vær oppmerksom på dette og ikke trå innpå gamle tufter. I Seglvika vil du passerere sansehagen til Kona til Ingvald, dette er litt av et mesterverk, og er Ingvald og kona å se kan mann spørre pent om å få se mesterverket. Er de ikke hjemme så skal en heller ikke gå inn i hagen.

Kontaktperson
Jan Helge Jensen
48009926

Er turen skiltet?
Ja

Er turen merket?
Ja

Bestill årets krus i nettbutikken

Løype på kart

Last ned GPS-fil

Flest besøk 2022

Navn Besøk
Elvine Johnsen 11
Jan Helge Jensen 2
Kjell Irgens 1
Chris Pedersen 1
Ingvild Pedersen 1
Lill-Henie Lyngstad 1
Svein Roger Mikkelsen 1
Fred -Einar Jørgensen 1
Robert Falchenberg Jørgensen 1
Morten Steffensen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
25. sep 1
24. sep 1
22. sep 1
08. sep 1
03. sep 1
02. sep 1
28. aug 1
27. aug 2
26. aug 2
25. aug 1