42. Himmelstien, Uløya

Informasjon hentet fra Ut i NORD boka Høyt og Lavt - Vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
Informasjon hentet fra Ut i NORD boka Høyt og Lavt - Vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
61
Besøk
5,39
km en vei
426
moh.
275
høydemeter
Enkel
Turbeskrivelse

Lengde: 5,4 km
Høyde: Det meste av løypa ligger mellom 50 og 180 moh

Turen går fra Havnnes til Vest-Uløy, eller fra Vest-Uløy til Havnnes om man vil. Dette er en trivelig tur gjennom gammel utmark i forskjellig type terreng. Man går gjennom plantefelt, beitemark med en og annen søyleeine, gammel, åpen bjørkeskog, olderkratt og over berg. Fjordlandskapet er aldri langt unna. Stien er godt merket. UtiNORD-posten er plassert ved brua over Gállájohka, ca. 1,2 km fra Bak’tenjunni og 4,2 km fra Havnnes. På sørsida av elva er det ganske bratt, og posten kan tas tur/retur fra Bak’tenjunni om man vil. Den er da en lett post, altså grønn.

Fra Havnnes går man opp traktorveien på nesset - pilskilt «Turstier». Lenger opp følger man pilskilt mot «Bak’tenjunni».
Fra Vest-Uløy starter man ved grustaket i Bak’tenjunni - 5 km fra Havnnes langs fylkesveien. Følg hyttevei med pilskilt «Himmelstien» ca. 400 meter. Der begynner selve stien.

Adkomst: Ferge fra Rotsund til Havnnes fergekai. Derfra er det 1 km til Havnnes, og 6 km til Bak’tenjunni langs fylkesveien. Parkering: På Havnnes eller i grustaket ved Bak’tenjunni.

Kontaktperson
Inger Giæver
41670475

Er turen skiltet?
Ja

Bestill årets krus i nettbutikken

Løype på kart

Last ned GPS-fil

Flest besøk 2022

Navn Besøk
Silje Hansen 7
Toril B. Lyngstad 3
Greta Heggelund 3
Hanna Sandholt Hansen 2
John-Eivind Olaisen 1
Margit Anne Pedersen 1
Sissel Østvang 1
Hanne Bjørvik 1
Dag Johansen 1
solveig einevoll 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
11. nov 1
02. nov 1
16. okt 1
02. okt 1
01. okt 2
29. sep 1
28. sep 1
26. sep 3
13. sep 1
09. sep 1