66. Arasbovarri - Sagdalsfjellet/Snøfonna, Storslett

Informasjon hentet fra Ut i NORD boka Høyt og Lavt - Vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
Informasjon hentet fra Ut i NORD boka Høyt og Lavt - Vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
61
Besøk
5,31
km en vei
978
moh.
rød
Turbeskrivelse

Parkering ved Halti. Turen starter ca 0,7 km opp etter Kildalvegen, hvor det midt i svingen går en anleggsvei opp lia på høyre side.  Gå videre opp etter anleggsveien som fører mot vannverket sitt høydebasseng, også kalt "Tenketanken".

Etter omlag 250 meter på anleggsveien (halveis fram til Tenketanken) tar man av til venstre på stien som er merket med turskilt. Følg denne stien forbi kraftgata og fortsett rett fram i første kryss. Gå videre opp etter sti til flylys og varde som man passerer på sørsiden oppover. Videre går man langs bergryggen rett mot fjellet (ingen sti), ned i et myrdrag med en bekk, dreier nordvestover/høyre, over en liten bekk og opp på en rygg som leder oppover til en liten høyde like under fjellet. Der er man om lag halvveis til toppen. Derfra litt bratt stigning oppover rett mot snøbreen, før man dreier nordover/til høyre før snøen og litt bratt opp på en rygg - og følger denne ryggen helt til topps 978 moh.

Alternativ rute fra Sørkjosen (Kronebutikken) via Truisku/Flylysvarden. Fra Flylysvarden følges fjellryggen opp mot toppen. Området er beiteområde for reinsdyr. Vi minner om ordinær båndtvang f.o.m. 1. april - 20. august. Vær oppmerksom på at beskrivelse og løypekart er omtrentlig og at det kan forekomme feil. Ha med egnet turkart for området og kompass på turen. Den enkelte må være forberedt på å følge med på kartet og gjøre egne vegvalg! 

Kontaktperson
Wenche Johansen
95289947

Er turen skiltet?
Ja

Er turen merket?
Ja

Bestill årets krus i nettbutikken

Løype på kart

Last ned GPS-fil

Flest besøk 2022

Navn Besøk
Wenche Lise Johansen 2
Henny Hansen 1
Berit Tiller Lundsaunet 1
Svein Roger Mikkelsen 1
Roger Bjørkestøl 1
Morten Steffensen 1
Erik Enga 1
Cissel Samuelsen 1
Trond Hallen 1
John-Eivind Olaisen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
22. sep 1
15. sep 1
04. sep 2
26. aug 1
25. aug 1
24. aug 3
22. aug 1
20. aug 1
19. aug 2
16. aug 1