03. Kulturstien Lauksletta, Arnøya

101
Besøk
4,54
km rundtur
150
moh.
grønn
Turbeskrivelse

Aller først: Vi anbefaler at Geir Ivar Johansens video sees før du selv går turen. Det kan være nyttig for å unngå å gå feil,  og for å gjøre turen til en så stor opplevelse som mulig.

Lengst nord i Lauksund, på Tareneset, er det merket en natur-og kultursti som gjennom en rekke poster tar for seg områdets natur-og kulturutvikling. Samtidig tilbys en vandring gjennom vakker, storslagen natur ut mot storhavet. Et spennende og lett tilgjengelig turmål som bør nytes .
Som det står beskrevet i det lille heftet som er skrevet om natur-og kulturstien på Tareneset (kan kjøpes fra Lauksketta Utmarkslag):
”Det rår en egen stillhet ute på Tarreneset som er et av kommunens vernete natur-og kulturområder. Her er en særegen natur med ei stor strandflate som strekker seg langt utover. Ovenfor flata i vest ligger det skogkledte terrasser, mens den i øst møter flomålet og havet ...”
Veien inn til kulturstien tar av der fv 347 slutter lengst nord i Lauksund. Her er gode parkeringsmuligheter, men det er også mulig å kjøre fram til starten på kulturstien
noen få hundre meter lenger nord.
Ved start er det ei informasjonstavle som gir en god beskrivelse av hele natur- og kulturstien. I tavla er det også lagt inn et par eksemplarer av informasjonheftet.
Stien opp gjennom landskapet er tydelig og jevnlig merket med blåmalte trepiler.
Etter hvert dukker også stiens 11 informasjonsposter opp i form av nummererte stolper. Ved post 6 og post 9 (grillhytta) er det også satt opp informasjonstavler.

ps: Turen kan gjennomføres på en time, men det anbefales å benytte god tid på natur-og kulturstien. Dette er IKKE ment som ei vanlig trimløype!

 

 

Kontaktperson
Anita Olsen Skog
97608777

Egnet som sykkeltur?
Nei

Er turen skiltet?
Ja

Er turen merket?
Ja

Bestill årets krus i nettbutikken

Løype på kart

Last ned GPS-fil

Flest besøk 2022

Navn Besøk
Torgunn Pedersen 3
Eva Lorentzen 3
Oddrun Nygaard 3
Christina Ballovara 2
Ingvild Jørgensen 2
Ragnhild Bergset Elvestad 2
Magne Pedersen 1
Jenny-Olava Edvardsen Nyvoll 1
Lars-Jørgen Jørgensen 1
Johanne Simonsen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
24. sep 1
23. sep 1
18. sep 1
13. sep 2
07. sep 2
05. sep 2
04. sep 3
02. sep 1
01. sep 2
31. aug 5