08. Øvre Elvedalsvannet, Arnøya

Foto: Trond Østvang
Foto: Hugo Tingvoll
Foto: Hugo Tingvoll
Informasjon hentet fra Ut i NORD boka Høyt og Lavt - Vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
Informasjon hentet fra Ut i NORD boka Høyt og Lavt - Vakre turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy
66
Besøk
2,71
km en vei
205
moh.
grønn
Turbeskrivelse

Aller først: Vi anbefaler at Geir Ivar Johansens video sees før du selv går turen. Det kan være nyttig for å unngå å gå for og for å gjøre turen til en så stor opplevelse som mulig.

Turen starter der veien mot Arnøyhamn krysser Elveelvas utløp i Kågsundet. Stien på venstre side av elva er markert med Ut i Nord-skilt, følger i sti i samsvar med sporlogg. Følg stien innover dalen, først til det nederste Elvedalsvannet, så videre til Øvre Elvedalsvannet. Mellom vannene er stien utydelig. Når du kommer til det første vannet er det behov for å gå over elva. Fram til juli kan vannføringen være så høy at det er vanskelig å komme over uten å bli våt på beina. 

Ut i NORD-kassen er plassert lett synlig når du kommer til det øverste vannet. 

Steingjerdet som en ser rester av på odden, ble i sin tid bygget av samene i forbindelse med melking av simler. Elvedalen er en viktig trekkvei for reinen på Arnøya, noe også alle tråkkene vitner om. 

Ved Øvre Elvedalsvannet ligger en spesiell stein. Steinen er en samisk hellig stein- en sieidi. Sieidien ligger langs trekkruten og ved steingjerdet der reindriftsutøverne i gamle dager drev med melking av simler. Slike steder ansees for å være besatt av en kraft som feks kunne gi reinlykke. På bildet sees steingjerdet på odden som stikker ut i vannet til høyre på bildet. Når simlene ble melket ved steingjerdet, fikk sieidien en skvett melk for å gi reinlykke, med ønske om mange kalver. Sieidien anses å ha en kraft man ikke må krenke.

Stisykling

Dette er ingen god tur for den ivrige stisyklist, men kan gjennomføres med fulldempet stisykkel, med eller uten el-motor. Utydelige stier (spesielt mellom vannene) og en del stein, gjør ikke dette til den perfekte tur med stisykkel. Men lav høydeforskjell gjør den likevel overkommelig å gjennomføre. 

Kontaktperson
Anita Olsen Skog
97608777

Egnet som sykkeltur?
Nei

Er turen skiltet?
Ja

Er turen merket?
Delvis

Bestill årets krus i nettbutikken

Løype på kart

Last ned GPS-fil

Flest besøk 2022

Navn Besøk
Eva Lorentzen 1
Inger Bolstad 1
Sigrid Solberg Pedersen 1
Viggo Olaisen 1
Ellen Johanne Hansen 1
Margit Anne Pedersen 1
Edny Karlsen 1
Fredrik Fongen 1
Oddrun Nygaard 1
Elisabeth Brox-Antonsen 1

Besøkslogg

Dato Antall besøk
25. sep 2
13. sep 2
07. sep 2
04. sep 2
02. sep 2
01. sep 4
25. aug 4
19. aug 2
14. aug 2
06. aug 4